Rusko a Srbsko podepsaly smlouvu o spolupráci: společně vybudují Centrum jaderného výzkumu, technologií a inovací

23 Října 2019
Energetika
19. října 2019 během státní návštěvy předsedy vlády Ruské federace Dmitrije Medvěděva v Bělehradě byla podepsána mezivládní dohoda ...

Praha, 23. října 2019 — (PREKON) — 19. října 2019 během státní návštěvy předsedy vlády Ruské federace Dmitrije Medvěděva v Bělehradě byla podepsána mezivládní dohoda mezi vládou Ruské federace a Srbské republiky o spolupráci při budování Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací na srbském území.

Z ruské strany dokument podepsali generální ředitel státní jaderné korporace Rosatom Alexej Lichačev, ze srbské pak ministr pro inovace a technologický rozvoj Nenad Popović. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili ruský premiér Dmitrij Medvěděv a srbský prezident Aleksandar Vučić.

Podpis mezivládní dohody znamená položení nezbytných normativních a právních základů, které umožňují začít s přípravou a realizací prvních konkrétních projektů. Činnost Centra bude zaměřena na řešení problémů souvisejících s aplikací jaderné energetiky včetně výroby radioaktivních izotopů pro lékařské, průmyslové a zemědělské účely, výroby dotovaného křemíku pro průmysl, analýzy složení rud, nerostů a minerálů, různé metody environmentální analýzy, školení personálu pro jaderný průmysl a aktivity, související s podporou inovativních projektů a výzkumy v oblasti digitálních technologií.

Součástí centra se stane výzkumný jaderný reaktor na základě víceúčelového vodo-vodního modelu s výkonem do 20 Mwatt, postavený «na klíč»: se všemi nezbytnými servisními systémy, vybavením, laboratořemi a provozním komplexem.

«Srbsko disponuje velmi silnými kompetencemi v oblasti civilní jaderné energetiky s dlouhou historií. Centrum jaderného výzkumu, technologií a inovací, který nyní začneme společně budovat, je inovativním projektem, sledujícím ty nejmodernější trendy ve vývoji jaderných technologií. Leží na robustních základech, kterými jsou naše dlouhodobá spolupráce v této oblasti a tradice kontaktů mezi ruskými a srbskými vědci. Naším společným záměrem je začít s realizací projektu co nejdříve», uvedl generální ředitel Státní korporace Rosatom Alexei Lichačev.

«Srbsko a Rusko spojuje dlouholetá spolupráce v oblasti jaderného výzkumu a prostřednictvím tohoto projektu, který právě zahajujeme, ji budeme dále rozvíjet. Díky tomuto novému, modernímu centru, vytvořenému na základě kvalitních a aktuálních technologií, budeme mít v zemi nezávislou platformu pro výzkum a vývoj v oblasti civilních a aplikovaných jaderných technologií.

Plánujeme v centru vyrábět radioaktivní izotopy, které vyřeší problémy nedostatečného zásobování léčivými přípravky pro onkologické pacienty a pomohou s mnoha výzvami v různých průmyslových odvětvích a zemědělství. Je důležité také zmínit, že náš projekt splňuje všechny mezinárodní požadavky, týkající se jaderné a radiační bezpečnosti. Rusko disponuje obrovskými zkušenostmi v oblasti realizace takových projektů na mezinárodní úrovni», uvedl Nenad Popović.

Ruští a srbští odborníci plánují další kooperaci při zdokonalování stávající srbské infrastruktury (včetně dozoru nad jadernou a radiační bezpečností), nezbytné pro naplnění cílů, jež si země klade v oblasti civilní jaderné energetiky. Účelem je zajistit hladkou a bezproblémovou realizaci nového projektu. Základem poslouží bohatá ruská praxe a doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

 

15. května 2018 na mezinárodním fóru Atomexpo-2018 v Soči ministr pro inovace a technologický rozvoj Srbské republiky Nenad Popović a generální ředitel ruské státní jaderné korporace Rosatom Alexej Lichačov podepsali Společné problášení o zásadách spolupráce v oblasti inovací a vývoje technologií pro civilní jadernou energetiku.

17. ledna 2019 v průběhu státní návštěvy prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina v Srbsku byla podepsána mezivládní dohoda o spolupráci v oblasti civilního využití jaderné energie a obě strany vydaly společné prohlášení o zahájení strategického partnerství za účelem vybudování Centra jaderného výzkumu, technologií a inovací.

Na fóru Atomexpo-2019 pak Rusko a Srbsko podepsaly dvě memoranda o porozumění: první o spolupráci v oblasti školení personálu, druhé se týkalo formování pozitivního veřejného obrazu jaderné energetiky.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY