Smlouva na dodávku řídicích systémů pro Paks II byla podepsána

30 Října 2019
Energetika
22. října 2019 byla v Moskvě podepsána smlouva mezi Rusatom Automated Control Systems a francouzsko-německým konsorciem Framatome-Siemens ...

Praha, 30. října 2019 — (PREKON) — 22. října 2019 byla v Moskvě podepsána smlouva mezi Rusatom Automated Control Systems (dceřiná společnost ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) a francouzsko-německým konsorciem Framatome-Siemens. K podpisu došlo na základě otevřené veřejné soutěže a podle ní konsorcium vyrobí, dodá a uvede do provozu základní řídicí systémy technologických procesů pro 5. a 6. blok maďarské jaderné elektrárny Paks.

Dokument podepsali generální ředitel Rusatom Automated Control Systems Andrej Butko, výkonný ředitel Framatome GmbH Carsten Haferkamp, viceprezident pro prodeje jaderných systémů kontroly a řízení společnosti Siemens Jens König a obchodní ředitel pro prodeje jaderných systémů kontroly a řízení společnosti Siemens Jens Bostelmann. 

Podle podepsané smlouvy bude mít konsorcium Framatome-Siemens na starosti výrobu a dodávku řídicího systému technologických procesů a také provede jeho certifikaci a kvalifikaci, včetně prověření souladu s požadavky na kybernetickou bezpečnost. 

„Framatome je hrdý na to, že může poskytnout automatizované systémy kontroly a řízení pro projekt jaderné elektrárna Paks II společně s naším partnerem, Siemensem. Naši vysoce kvalifikovaní odborníci uvádí automatizované systémy do provozu v ruských jaderných elektrárnách již mnoho let. Jsme velice rádi, že můžeme své jedinečné zkušenosti použít v evropském projektu Paks II, a to v části systémů kontroly a řízení reaktorů typu VVER, a přidat si jej na seznam úspěšných referencí realizovaných společně s Rosatomem,“ uvedl Frédéric Lelièvre, starší výkonný viceprezident pro prodej regionálních platforem a obchod se systémy kontroly a řízení ve společnosti Framatome. 

Společnost Rusatom Automated Control Systems odpovídá za technické vedení a integraci prací během všech etap realizace projektu, včetně dohledu nad seřizováním řídicích systémů. 

„Vše, co děláme společně s Framatomem a Siemensem v oblasti řídicích systémů, děláme s cílem splnit vysoké požadavky evropských zákazníků. Velice si ceníme úrovně důvěry mezi našimi organizacemi a věříme, že naše spolupráce se bude dále rozšiřovat,“ řekl Andrej Butko. 

Paks je jedinou jadernou elektrárnou provozovanou na území Maďarska. Pracují zde čtyři bloky typu VVER-440, které pokrývají přes 50 % výroby elektřiny v zemi. Koncem roku 2014 byl podepsán dokument o výstavbě 5. a 6. bloku s reaktory typu VVER-1200 generace III+, které splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky. Referenčním blokem je jaderná elektrárna Leningradská II v Rusku.

 

Framatome je uznávaným lídrem v oblasti jaderné energetiky a používá své technologie v jaderných elektrárnách po celém světě. Díky svým rozsáhlým zkušenostem mají jeho produkty velkou spolehlivost a efektivitu. Společnost působí v oblasti projektování, montáže a obsluhy komponent jaderných elektráren, výroby paliva a systémů kontroly a řízení pro jaderné elektrárny. Každý den přes 14 000 zaměstnanců Framatomu pomáhá jeho klientům vyrábět čistou, bezpečnou a ekonomicky dostupnou energii. 75,5 % akcií firmy patří skupině EDF, 19,5 % společnosti Mitsubishi Heavy Industries a 5 % společnosti Assystem.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, v nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý, sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. V Ruské federaci Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

 

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY