Druhý blok Novovoroněžské JE-II byl uveden do provozu 30 dní napřed oproti harmonogramu

05 Listopadu 2019
Energetika
1. listopadu byl druhý blok jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 generace III+ uveden do komerčního provozu ...

Praha, 5. listopadu 2019 — (PREKON) — 1. listopadu byl druhý blok jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktorem VVER-1200 generace III+ uveden do komerčního provozu. Došlo k tomu po schválení ruským dozorným orgánem Rostěchnadzor a o 30 dní dříve, než předpokládal harmonogram prací. Jde o klíčovou událost pro ruský jaderný průmysl. 

„K realizaci tohoto projektu přispěly stovky jaderných odborníků a díky tomu do ruského energetického systému přibyl nový výkonný zdroj. Nyní můžeme tento projekt dvoublokové jaderné elektrárny používat jako referenci pro naše zahraniční projekty,“ řekl Alexander Lokšin, prezident skupiny společností ASE. „Získali jsme bohaté zkušenosti s výstavbou, organizaci výroby, zadáváním zakázek, dodávkami, financováním a neustálým zvyšováním efektivity. To je zásadní pro splnění současných požadavků trhu a řešení velkých problémů při výstavbě jaderných elektráren.“ 

VVER-1200 je vlajkovou lodí tlakovodních reaktorů generace III+ Rosatomu a jediným typem reaktoru generace III+ na světě, která je v sériové výstavbě. Druhý blok elektrárny Novovoroněžská II je již třetím blokem tohoto typu v sérii. Předcházel mu první blok stejné elektrárny spuštěný v roce 2016 a první blok jaderné elektrárny Leningradská II spuštěný v roce 2017. Od připojení k síti, ke kterému došlo 1. května 2019, již blok vyrobil 2,5 TWh elektřiny. 

Spuštění reaktoru zvýšilo podíl jaderné energetiky na výrobě elektřiny v Rusku na 27 %, což zabraňuje vypuštění průměrně 4 milionů tun emisí skleníkových plynů do ovzduší a zároveň zlepšuje hospodářství regionu. 

Inovativní blok generace III+ s reaktorem VVER-1200 má v porovnání s předchozí generací (VVER-1000) řadu ekonomických a bezpečnostních výhod: má o 20 % větší výkon, vyžaduje o 30 až 40 % méně provozního personálu a má dvakrát delší projektovou dobu provozu (60 let, s možností prodloužení o dalších 20 let). 

Tuto technologii si vybraly následující země: Finsko, Maďarsko, Čína, Bangladéš a Bělorusko. Portfolio zahraničních objednávek společnosti Rosatom v současné době zahrnuje 36 projektů bloků VVER v různých fázích realizace ve 12 zemích. 

Výstavby inovativních bloků Novovoroněžské elektrárny se účastní také české firmy. Patří mezi ně armaturky Arako, Armatury Group a MSA, které dodaly mezi lety 2009 a 2014 průmyslové i speciální armatury v celkové hodnotě přesahují 600 milionů korun. Dále Sigma Group, výrobce čerpadel, dodala čerpací agregáty za více jak 450 milionů korun a Kavalierglass, výrobce skla, dodala laboratorní sklo za 1,25 milionu korun.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, v nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý, sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. V Ruské federaci Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY