V Kurské JE-II byl namontován druhý lapač taveniny, práce proběhly v předstihu

29 Listopadu 2019
Energetika
Nádoba lapače roztavené aktivní zóny byla 25. listopadu 2019 namontována do prostoru pod budoucí šachtou reaktoru 2. bloku jaderné elektrárny Kurská II s reaktory VVER-TOI ...

Praha, 29. listopadu 2019 — (PREKON) — Nádoba lapače roztavené aktivní zóny byla 25. listopadu 2019 namontována do prostoru pod budoucí šachtou reaktoru 2. bloku jaderné elektrárny Kurská II s reaktory VVER-TOI. Tuto elektrárnu generace III+ staví v Rusku ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. 

„Lapač taveniny je unikátním výsledkem vývoje ruských jaderných inženýrů a jedním z nejdůležitějších bezpečnostních systémů jaderné elektrárny. Slouží k řízení nadprojektových havárií. Lapač pro naši elektrárnu je komponentou nové generace. Byl totiž upraven pro konkrétní podmínky lokality a bezpečnostní požadavky, má vyšší seizmickou, hydrodynamickou a rázovou odolnost. Dále je lépe chráněn před zatopením vodou a byla zjednodušena jeho montáž,“ vysvětluje hlavní inženýr výstavby elektrárny Kurská II Igor Kuzmenko. 

„Lapač taveniny se nám podařilo namontovat v předstihu oproti termínům stanoveným harmonogramem,“ doplňuje náměstek ředitele inženýringové společnosti IK ASE (součást Rosatomu) Alexej Smirnov. 

Nádoba lapače váží 163 tun. Těžkotonážní jeřáb, který stojí mezi jadernými ostrovy obou bloků, zvedl nádobu do výšky osmi metrů a přesunul ji na místo. Kromě nádoby tvoří lapač taveniny kazety se speciálním nekovovým materiálem, plošina pro obsluhu, nosná konzole a spodní deska. 

Před montáží nádoby proběhlo sestavení konstrukce z betonářské oceli pro první část šachty reaktoru. Tato 95tunová konstrukce je svým způsobem unikátní, protože byla dopředu obložena bedněním na rozdíl od jaderných elektráren Novovoroněžská II a Leningradská II, což umožnilo zkrátit celkovou dobu montážních prací.

Výstavby elektrárny Kurská II se budou účastnit i české firmy. Podle smlouvy z roku 2017 dodá firma SIGMA DIZ z Lutína pro tento projekt čtyři hlavní čerpadla pro chlazení kondenzátorů a osm čerpadel technické vody důležité pro chlazení důležitých spotřebičů sekundárního okruhu. Dodávka v celkové hodnotě 8 milionů eur (v přepočtu zhruba 210 milionů korun) bude realizována koncem roku 2019 pro 1. blok a koncem roku 2020 pro 2. blok.

České firmy mají zkušenosti i s reaktory VVER-1200, které používají velké množství komponent stejných jako VVER-TOI. Například pro již zmiňovanou elektrárnu Novovoroněžská II dodaly zboží v přepočtu za více jak 1,4 miliardy korun.

První dva bloky jaderné elektrárny Kurská II jsou pilotním projektem technologie VVER-TOI generace III+. Jde o nový projekt vytvořený projektanty Rosatomu vycházející z technických řešení bloků typu VVER-1200. Ve srovnání se svými předchůdci mají reaktory VVER-TOI lepší technické a ekonomické vlastnosti. Oproti reaktorům VVER-1000 byl výkon zvýšen o 25 % (na 1255 MWe) a projektová doba provozu prodloužena na dvojnásobek (na 60 let). Oproti dalším projektům generace III+ mají reaktory VVER-TOI přinést výrazné snížení nákladů na výstavbu a její délky a také provozních nákladů. Nové bloky elektrárny Kurská II splňují nejnovější požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii v oblasti bezpečnosti.

 

Ruská Státní korporace pro atomovou energii Rosatom spojuje více než 340 podniků, ve kterých pracuje přibližně 262 tisíc lidí. Strukturu korporace tvoří čtyři vědeckovýzkumné a průmyslové komplexy, podniky jaderného palivového cyklu, objekty jaderné energetiky a flotila jaderných ledoborců, která je jediná svého druhu na světě. Rosatom je jediná korporace na světě, jejíž součástí jsou podniky kompletního jaderného cyklu - od těžby, zpracování a obohacování uranu přes projektování a výstavbu jaderných elektráren, výrobu paliva až po vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady a použitým jaderným palivem včetně jeho přepracování.

Rosatom je vlastníkem a provozovatelem všech deseti jaderných elektráren na území Ruské federace, v nichž pracuje 37 bloků produkujících přes 18 % veškeré elektřiny vyrobené v Rusku. Mezi tyto reaktory patří i rychlý, sodíkem chlazený reaktor BN-800, který je nejvýkonnějším průmyslovým reaktorem tohoto typu na světě. V Ruské federaci Rosatom staví 6 bloků včetně projektů VVER-1200, které jsou prvním zástupcem generace III+ v provozu. Realizuje také projekt plovoucí jaderné elektrárny Akademik Lomonosov.

Na světovém trhu s jadernými technologiemi Rosatom zaujímá přední pozici. Desetileté portfolio exportních zakázek Rosatomu přesahovalo na konci roku 2017 hodnotu 133 miliard amerických dolarů a patří do něj 36 bloků jaderných elektráren ve 12 zemích světa.

clanky

POSLEDNÍ ZPRÁVY