Ostatní

SAFINA, a.s. vyrábí stříbrné targety pro fasádní sklo se zrny menšími než 20 mikronů

02 Listopadu 2017
Ostatní
Odborníci ze společnosti SAFINA a.s., jednoho z evropských leaderů ve výrobě a zpracování drahých kovů, dále zvyšují homogenitu a jemnost materiálové struktury stříbrných targetů pro nanášení velmi tenkých kovových vrstev na fasádní a okenní skla....

02. listopadu 2017 – (PREKON) – Odborníci ze společnosti SAFINA a.s., jednoho z evropských leaderů ve výrobě a zpracování drahých kovů, dále zvyšují homogenitu a jemnost materiálové struktury stříbrných targetů pro nanášení velmi tenkých kovových vrstev na fasádní a okenní skla.

„V současnosti vyrábíme stříbrné targety s velmi homogenní strukturou a velikostí zrn pod 20 mikrometrů. Podle tohoto ukazatele je Safina a.s. světovým leaderem,“ uvádí Petr Koutský, generální ředitel společnosti Safina a.s. „Takto jemná struktura umožňuje nanášet velmi tenké vrstvy stříbra na fasádní a okenní skla ve vysoké kvalitě“.

Díky stříbrné vrstvě získává fasádní i okenní sklo potřebnou odrazivost a tepelně izolační vlastnosti. Takové sklo dokáže v létě ochránit interiér budovy před nadměrným přehříváním a může tak ušetřit, až třetinu nákladů na klimatizaci. Společnost SAFINA a.s. patří k největším evropským dodavatelům naprašovacích targetů pro sklářský průmysl.

SAFINA a.s. zahájila výrobu naprašovacích targetů pro nanášení kovových vrstev na různé druhy podkladových materiálů v roce 2001. Za tuto dobu se etablovala jako spolehlivý dodavatel těchto drahokovových komponent nejenom pro sklářský průmysl, ale i pro elektrotechniku a další oblasti průmyslu, které využívají vlastnosti tenkých kovových vrstev u svých výrobků.

Pro společnost Safina a.s. je výroba naprašovacích targetů z čistých drahých kovů a drahokovových slitin pro různé druhy konečného použití jednou z nejvýznamnějších oblastí její činnosti a je dodavatelem největších světových výrobců plochého skla.

V současné době se společnost věnuje vývoji kovových slitin a naprašovacích targetů pro nově vznikající segment výroby skel s inteligentní elektrochromní vrstvou, která reaguje na intenzitu elektrického napětí. 

 

Zdroj: Red