Zdravotnictví

Radiační technologií proti viru zika

02 Listopadu 2017
Zdravotnictví
Některé nemoci se mohou prudce šířit tím, že komáři přenáší příslušné patogenní mikroorganismy. Aktuálním příkladem je virus zika, který se podle údajů Pan American Health Organization od pozorování prvního případu v Brazílii v květnu 2015 rozšířil do 26 zemí amerického kontinentu....

02. listopadu 2017 – (PREKON) – Některé nemoci se mohou prudce šířit tím, že komáři přenáší příslušné patogenní mikroorganismy. Aktuálním příkladem je virus zika, který se podle údajů Pan American Health Organization od pozorování prvního případu v Brazílii v květnu 2015 rozšířil do 26 zemí amerického kontinentu. Jednou z cest omezení šíření tohoto viru je radiační technika SIT, která je používána například v případě mouchy tse-tse přenášející spavou nemoc.

Symptomy viru zika jsou mírné, patří k nim horečka a bolesti hlavy a kloubů. Největší nebezpečí však představuje pro těhotné ženy, protože od jeho rozšíření na území Brazílie významně narůstá počet případů mikrocefalie, Guillain-Barrého syndromu a dalších autoimunitních a neurologických onemocnění u novorozenců. Přímá souvislost mezi virem zika a těmito onemocněními zatím nebyla prokázána.

Virus zika se původně vyskytoval v rovníkových oblastech Afriky a Asie a jeho hlavním přenašečem jsou komáři druhu Aedes aegypti. Za důvody takto prudkého šíření na americkém kontinentě je považováno jednak to, že se zde dosud nevyskytoval, takže obyvatelstvo vůči němu nemá imunitní látky. A za druhé hraje významnou roli fakt, že komáři tohoto druhu žijí ve všech amerických zemích s výjimkou Kanady a Chile.

Proti viru zika zatím nebyla vyvinuta vakcína, takže jediným způsobem prevence je ochrana před komářím bodnutím. Kromě osobní ochrany obyvatelstva (moskytiéry, repelenty apod.) patří k nejefektivnějším formám prevence i hubení přenašečů a likvidace jejich líhní. K hubení může docházet dvěma způsoby: chemicky pomocí insekticidů a radiační technikou SIT (z anglického sterile insect technique).

Princip techniky SIT

Tato technika začíná shromážděním většího množství samečků požadovaného druhu hmyzu. Původně k tomu docházelo odchytem v dané oblasti a později byli vypuštěni na stejném místě, dnes vznikají i chovné stanice, které produkují miliony samečků. Druhý případ je jednodušší, ale je nutné zajistit přizpůsobivost vypouštěných samečků – aby byli schopni se začlenit do normální populace a pářit se se samičkami. Tímto výzkumem se zabývá například Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Samečci jsou v ozařovacích komorách vystaveni rentgenovému nebo gama záření, které způsobí jejich sterilitu. Poté jsou vypuštěni do životního prostředí a hledají si partnerku pro plození potomstva. Samička po spáření naklade neplodná vajíčka, a nová generace tak nemůže vzniknout. Díky tomu, že se sameček za svůj krátký život spáří s několika samičkami, dochází k efektivnímu poklesu populace v relativně krátké době.

Výhodou této techniky oproti insekticidům je to, že se hmyz nemůže přizpůsobit a nevzniká tedy odolná generace vůči původním látkám. Navíc tato technika nepoškozuje faunu ani flóru v prostředí, kde je aplikována. Skutečně efektivního poklesu populace daného druhu je možné dosáhnout kombinací všech dostupných prostředků – radiačních technologií, chemických látek i likvidace líhní.

Příklady použití

Radiační technika SIT je používána již desítky let ke kontrole populace určitých druhů hmyzu, které buďto přenášejí nemoci, nebo způsobují velké škody farmářům či zemědělcům. První pokusy se datují do roku 1952, kdy byla použita k redukci populace bzučivky Cochliomyia hominivorax, která decimovala stáda dobytka na Floridě. Na jednom z floridských ostrovů bylo po několik týdnů vypouštěno několik desítek sterilních samečků na kilometr čtvereční. Výsledkem byla významná redukce populace, ale účinek byl omezen blízkostí pevniny, odkud přilétali další zástupci tohoto druhu bzučivky.

Ve větším měřítku proběhlo hubení tohoto hmyzu o dva roky později na ostrově Curaçao, který leží poblíž Venezuely. Týdně bylo vypouštěno asi 150 sterilních samečků na jeden kilometr čtvereční. Již po 14 týdnech byla pozorována podstatná redukce počtu těchto škůdců a po 22 týdnech bylo dosaženo požadovaných výsledků a postup byl ukončen.

V průběhu dalších let se technika SIT zdokonalovala a rozšiřovala i do ostatních zemí světa a dodnes slouží k úplnému vyhubení nebo kontrole populace vybraných druhů hmyzu v nejhůře postižených oblastech: Z přenašečů jsou nejznámějšími druhy komáři rodu Anofeles, moucha tse-tse a komáři druhu Aedes aegypti a Aedes albopictus. Z hospodářských škůdců můžeme jmenovat některé druhy z čeledi octomilkovitých a vrtulovitých (při přemnožení likvidují úrodu ovoce) a květopase bavlníkového (ten v minulosti decimoval bavlníková pole ve Střední a Severní Americe). Podle údajů MAAE bylo za pomoci techniky SIT dosaženo například v Itálii 80% redukce populace komárů a v některých oblastech Číny až 100% redukce škodlivých druhů hmyzu.

Hubení škodlivého hmyzu sterilizací samečků pomocí rentgenového a gama záření probíhalo také v bývalém Sovětském svazu. Dnes se touto technikou zabývá výzkumný ústav NIITFA, patřící do skupiny Rosatom. Kromě velkých laboratorních přístrojů má také mobilní zařízení pro ozařování přímo v místě odchytu hmyzu, která je schopen poskytnout pro kontrolu šíření virových onemocnění.

Techniku SIT doporučuje MAAE zemím Jižní a Střední Ameriky, zejména Brazílii, kde je pozorováno nejvíce nakažených virem zika, jako účinnou cestu redukce populace komárů Aedes aegypti a Aedes albopictus. Tyto druhy kromě viru zika přenáší také virus dengue a nemoc Chikungunya, obě onemocnění jsou virová a jsou spojena se silnými horečkami. V současnosti připravuje MAAE čtyřletý projekt technologické spolupráce s cílem zlepšení schopnosti zemí Latinské Ameriky a Karibiku kontrolovat populaci komárů pomocí techniky SIT.

 

Zdroj: Red