Elektrotechnický průmysl má u nás značný potenciál

Elektrotechnický průmysl u nás možná není tak rozšířený, jako stavebnictví, přesto si ze všech průmyslových odvětví bere poměrně velký podíl. Průmysl tohoto typu nabývá v Česku různých podob. Není to pouze výroba materiálů a samotných přístrojů. V posledních letech je hodně rozšířeno kompletování z již dovezených dílů.

Montážní činnosti nejsou však tím jediným, kam směřuje elektrotechnický průmysl v Česku. Toto odvětví hodně funguje na principu subdodavatelství pro další oblasti. Typickým příkladem je strojírenství nebo automobilový segment. Pro něj jsou vyráběny elektrosoučástky ve velkém.

Elektrotechnický průmysl podporují studijní obory

Průmysl spojený s elektrotechnickou má z pohledu vzdělanosti jistě větší poptávku nežli takový chemický průmysl. Dokazují to nejrůznější statistiky. Důležité informace můžete vyčíst i z tabulky prezentované níže. Jedná se o směs dat, včetně těch historických.

PředmětHodnota
Zaměstnanost v oboru v roce 2011200 tisíc lidí
Zvýšení zaměstnanosti v letech 2000 - 200785 %
Růst montážních profesí40 %
Podíl učňovského vzdělání46 %
Číselné údaje související s elektrotechnickým průmyslem.

Pokud jde o elektrotechnický průmysl, nejvíce převládá výuční vzdělání a střední odborné vzdělání. Ta jsou vhodná především pro montážní a kompletační linky. V posledních letech dochází i ke značnému růstu vysokoškolsky vzdělaných lidí v tomto oboru.

Zaměření elektrotechnického průmyslu v Česku

Do značné míry jsme Vám již naznačili, jak vypadá elektrotechnický průmysl v České republice. Pokaždé nejde jen o společnosti zaměřující se na výrobu zařízení využívajících elektrickou energii. Vedle již zmiňovaných montoven tu fungují i velcí hráči na trhu. Ty jsou obvykle nedílnou součástí zahraničních korporací s vysokým kapitálem. Jejich doménou je pak vybraná specializace. V Česku zažívají značný rozmach výkonové polovodiče, elektroinstalační přístroje, elektromotory, jističe, ovladače, záložní zdroje a rozvodnice. Na tohle všechno tu najdete úzce zaměřené firmy.

Nechme se překvapit, jakým směrem se bude ubírat elektrotechnický průmysl v Česku. Uvidíme, zda se z naší země stane v budoucnu pouze montovna nebo jestli si udržíme špičkové know-how a dynamický růst.