Energetická soběstačnost nabývá reálných podob

Energetická soběstačnost se postupem let stává tématem číslo jedna. V této souvislosti Vás určitě nebude zajímat jaderná elektrárna Temelín, ale zcela přírodní zdroje energie. Právě nezávislost na energiích lze do značné míry označit jako soběstačnost. To znamená, že si z velké míry vystačíte s vlastními zdroji energie.

Co všechno podporuje energetickou nezávislost?

Energetická soběstačnost nepřijde jen tak sama od sebe. Na ní musíte pracovat. Typickým příkladem jsou fotovoltaické elektrárny, respektive sázka na obnovitelné zdroje energií. Uspořit samozřejmě můžete i na straně spotřeby každodenní energie. Pokud v tomto ohledu chcete být nezávislí, musíte se zaměřit na vlastní energetické zdroje. Hodně často je zmiňována kogenerace neboli využití kombinované výroby tepla a elektřiny.

Energetická soběstačnost v otázkách a odpovědích

Energetická soběstačnost je však tématem, které je daleko hlubší a rozsáhlejší než pouze několik výše uvedených řádků. O tom se ostatně můžete přesvědčit prostřednictvím níže prezentovaných otázek a odpovědí. Ty Vám prozradí vše důležité.

Jaké věci mohou přispět k technologické soběstačnosti z pohledu bydlení?

Jedním z podstatných prvků ovlivňujících energetickou nezávislost bude fotovoltaika na střeše rodinného domu. Dále můžete vsadit na využití chytré domácnosti a v neposlední řadě zainvestujete do elektromobilu a nabíjecí stanice v garáži.

Do jaké výše může narůst energetická soběstačnost s výše uvedenými prvky?

Podle nejrůznějších průzkumů se nezávislost pohybuje kolem hodnoty 45 %, a to díky vhodnému systému řízení energií.

Jaké prvky jsou nezbytné pro energetickou soběstačnost?

V rámci prezentovaného řešení jsou to pochopitelně akumulátory pro shromažďování získané energie a řídící systém.

Co si představit pod pojmem kogenerace?

Jedná se o společnou výrobu elektřiny a tepla, díky čemuž jsou efektivněji využívána energetická paliva. Jde o jeden z prvků energetické nezávislosti.

Zaměřuje se na energetickou nezávislost i sama Česká republika?

Ano, nejenom jednotlivci, ale dokonce sám stát myslí na energetickou soběstačnost. V tomto směru se vychází z plánů Státní energetické koncepce České republiky.