Historie průmyslu v ČR a vývoj posledních let

Historie průmyslu v ČR je sáhodlouhá, o tom není žádných pochyb. Jednotlivá průmyslová odvětví, jakými jsou spotřební průmysl, sklářský průmysl nebo hutnictví jsou tu desítky let. Některé obory jsou dominantnější a daří se jim dlouhou dobu lépe, jiné mají menší zastoupení a zažily mnoho pádů a vzestupů. V následujících řádcích Vám představíme vývoj českého průmyslu v určitém časovém rozmezí.

Historie průmyslu na konkrétních případech

Zmínit bychom se měli o průmyslových oblastech, které kladným způsobem ovlivnila historie průmyslu. Prvním případem je těžební a energetický průmysl. Dominantní je z pohledu historie i zpracovatelský průmysl. V jeho případě lze hovořit o průmyslu hutnickém, chemickém, ale také gurmánském nebo průmyslu stavebních hmot. Tohle všechno u nás má dlouhou minulost a patřičný vývoj.

K České republice neodmyslitelně patří i strojírenský průmysl. Kolejová vozidla a automobilky jsou toho jasným důkazem. Historie průmyslu v České republice je neodmyslitelně spojena také s letectvím, obráběcími stroji, televizory, nářadím a elektrotechnickým průmyslem.

Vývoj průmyslu v minulých letech

Není žádným tajemstvím, že průmysl v České republice zažil jednu z velkých krizí v roce 2009. Konec roku 2008 už byl takovou pomyslnou předzvěstí, že se bude dít něco špatného. Na druhou stranu, od roku 2010 se vývoj mnoha průmyslových oblastí v Česku zlepšil. To ostatně dokazuje například prodej automobilů v historických letech uvedený v tabulce níže.

ObdobíVýroba aut
2009971 tisíc
20101 071 tisíc
20121 174 tisíc
20141 247 tisíc
Jaká byla výroba nových aut v minulých letech?

Podobný vývoj následoval i v ostatních průmyslových odvětvích, včetně toho zpracovatelského. Ten mimochodem tvoří asi čtvrtinu ekonomiky České republiky, takže patří k hodně významným. Od roku 2004 do roku 2014 došlo například ke zvýšení těžby hnědého a černého uhlí. Podobných příkladů by bylo samozřejmě více než dost. Doufejme tedy, že špatná historie průmyslu v Česku už se nebude opakovat a přijdou pouze lepší a ekonomicky stabilnější časy.