Nanotechnologie si podmaňují oblast strojírenství

V posledních letech dochází nejenom k rozšiřování technologií v segmentu energetiky, což dokazují například vodní elektrárny. Rychlý vývoj zasáhl také oblast strojírenství. Zde se čím dál častěji zmiňuje termín nanotechnologie.  Tento obrat do jisté míry souvisí s novými materiály a jejich aplikačním použitím.

Nanotechnologie nabývající mnoha podob

Pokud jde o nanotechnologie, setkat se můžete s přidruženými pojmy. Takovým pomyslným odrazovým můstkem jsou nanostruktury, které se následně dělí podle dimenzionality. Ať už jsou to nanočástice, nanovlákna, nanokompozitní materiály, nanostrukturní vrstvy a mnohé další. S tím vším Vás nyní podrobněji seznámíme.

Význam jednotlivých nanotechnologií

Pojďme přejít z obecnějšího označení nanotechnologie k něčemu daleko více konkrétnějšímu. Prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí Vám přiblížíme pojmy, s nimiž se budete v novodobém strojírenství setkávat čím dál častěji.

Co si představit pod slovem nanočástice?

Ve své podstatě se jedná o stavební jednotky. Jde o jednotlivé typy strukturovaných nanomateriálů. Mezi jejich vlastnosti patří snížení životního prostředí. Využívají se primárně pro katalytické procesy.

Co jsou to nanovlákna?

Tento pojem bude většině lidí dostatečně znám. Nanovlákna jsou víceméně materiálem budoucnost. V jejich prospěch hovoří malé póry, měrný povrch, malý průměr a vysoká porozita. Přesně z tohoto důvodu nachází nanovlákna bohaté užití nejenom v oblasti strojírenství, ale také v chemickém a textilním průmyslu.

Co znamenají nanokompozitní materiály?

Jde o speciální výrobní materiály, které jsou složeny ze dvou a více odlišných látek. Tyto látky mohou mít zajímavé elektrické, magnetické a mnohé další vlastnosti.

Jak vypadají nanostrukturní vrstvy?

Jedná se o vrchní vrstvy tvořené speciálními nanomateriály. Jejich velikost je menší jak 100 nanometrů. Výsledkem je povrch odolný vůči opotřebení, silné námaze, oděru, poškrábání a podobně. Nanostrukturní vrstvy se vyznačují tribologickými vlastnostmi.

Jak jsou označovány nanoelektromechanické systémy?

Tyto systémy jsou prezentovány pod zkratkou NEMS. Systémy tohoto typu jsou tvořeny mechanickými a elektrickými prvky. Délka nanoskopických zařízení je menší jak jeden mirkometr.