Ovládněte Správce úloh Windows 10: Tipy a triky pro každého

Správce Úloh Windows 10

Procesy: Zde vidíte všechny spuštěné procesy.

V této sekci najdete přehledný seznam všech procesů, které aktuálně běží na vašem počítači. Správce úloh vám poskytuje detailní informace o každém procesu, jako je jeho název, ID procesu, využití procesoru, paměti RAM, disku a sítě. Tyto informace vám pomohou identifikovat procesy, které mohou zpomalovat váš počítač, a případně je ukončit.

Kromě základních informací o procesech vám Správce úloh umožňuje zobrazit i další podrobnosti, jako je například seznam otevřených souborů a připojení k síti pro daný proces. To se hodí v případě, kdy chcete zjistit, co daný proces dělá a zda neohrožuje bezpečnost vašeho počítače.

Správce úloh vám také umožňuje měnit priority procesů. To znamená, že můžete určit, které procesy by měly dostávat více systémových prostředků a které naopak méně. Pokud například hrajete hru a chcete, aby běžela plynule, můžete zvýšit její prioritu a snížit prioritu ostatních procesů.

V neposlední řadě vám Správce úloh umožňuje i spouštět nové procesy a úkoly. Můžete tak například snadno otevřít nový program nebo webovou stránku.

Výkon: Sledujte využití procesoru, paměti RAM, disku a sítě v reálném čase.

Správce úloh ve Windows 10 je nepostradatelným nástrojem pro sledování výkonu vašeho počítače v reálném čase. Karta "Výkon" vám poskytuje detailní přehled o využití procesoru (CPU), paměti RAM, disku a sítě. Vidíte zde grafy a statistiky, které vám pomohou identifikovat případné problémy s výkonem. U procesoru vidíte jeho celkové využití, ale také využití jednotlivých jader. To je užitečné zejména u vícejádrových procesorů. U paměti RAM vidíte, kolik paměti je momentálně využito a kolik je jí volné. Dále zde najdete informace o využití disku, a to jak o rychlosti čtení a zápisu, tak o celkovém zatížení disku. V neposlední řadě vám Správce úloh umožňuje sledovat i síťovou aktivitu. Vidíte zde, kolik dat se přenáší a přijímá, a to jak celkově, tak pro jednotlivé aplikace. Tyto informace vám pomohou identifikovat aplikace, které nadměrně zatěžují vaši síť. Kromě grafů a statistik nabízí karta "Výkon" i další užitečné funkce. Můžete zde například zobrazit seznam všech spuštěných procesů a jejich dopad na výkon systému. Dále zde můžete restartovat jednotlivé komponenty, jako je například Správce oken plochy (DWM.exe), pokud se vyskytne problém. Správce úloh ve Windows 10 je tak mocným nástrojem, který vám pomůže udržet váš počítač v kondici a zajistit jeho plynulý chod.

Správce úloh ve Windows 10 je nepostradatelným nástrojem pro sledování výkonu vašeho počítače v reálném čase. Karta "Výkon" vám poskytuje detailní přehled o využití procesoru (CPU), paměti RAM, disku a sítě. Vidíte zde grafy a statistiky, které vám pomohou identifikovat případné problémy s výkonem. U procesoru vidíte jeho celkové využití, ale také využití jednotlivých jader. To je užitečné zejména u vícejádrových procesorů. U paměti RAM vidíte, kolik paměti je momentálně využito a kolik je jí volné. Dále zde najdete informace o využití disku, a to jak o rychlosti čtení a zápisu, tak o celkovém zatížení disku. V neposlední řadě vám Správce úloh umožňuje sledovat i síťovou aktivitu. Vidíte zde, kolik dat se přenáší a přijímá, a to jak celkově, tak pro jednotlivé aplikace. Tyto informace vám pomohou identifikovat aplikace, které nadměrně zatěžují vaši síť. Kromě grafů a statistik nabízí karta "Výkon" i další užitečné funkce. Můžete zde například zobrazit seznam všech spuštěných procesů a jejich dopad na výkon systému. Dále zde můžete restartovat jednotlivé komponenty, jako je například Správce oken plochy (DWM.exe), pokud se vyskytne problém. Správce úloh ve Windows 10 je tak mocným nástrojem, který vám pomůže udržet váš počítač v kondici a zajistit jeho plynulý chod.

Historie aplikací: Zjistěte, kolik systémových prostředků aplikace spotřebovaly.

Správce úloh ve Windows 10 je mocný nástroj, který vám umožňuje sledovat a spravovat aplikace a procesy běžící na vašem počítači. Jednou z užitečných funkcí Správce úloh je možnost zobrazit historii využití systémových prostředků pro jednotlivé aplikace. To vám pomůže identifikovat aplikace, které spotřebovávají příliš mnoho procesoru, paměti RAM, disku nebo internetového připojení.

Chcete-li zobrazit historii využití systémových prostředků pro aplikaci, otevřete Správce úloh stisknutím kláves Ctrl + Shift + Esc. Poté přejděte na kartu "Historie aplikací". Zde uvidíte seznam aplikací s informacemi o využití procesoru, sítě, paměti a úložiště. Tyto informace vám pomohou zjistit, které aplikace jsou náročné na systémové prostředky a zda je potřeba provést nějaké optimalizace. Například pokud vidíte, že aplikace spotřebovává příliš mnoho procesoru i v době, kdy ji aktivně nepoužíváte, můžete zvážit její uzavření nebo aktualizaci na novější verzi.

Po spuštění: Spravujte programy, které se spouštějí automaticky po startu Windows.

This

Uživatelé: Zobrazte uživatele přihlášené k počítači a jejich procesy.

Správce úloh ve Windows 10 je mocný nástroj, který nám umožňuje nahlédnout pod pokličku našeho počítače. Nejenže nám ukáže, které programy běží, ale také kdo je používá. To je obzvlášť užitečné, pokud sdílíme počítač s rodinou nebo spolupracovníky.

V záložce "Uživatelé" vidíme seznam všech přihlášených uživatelů. U každého uživatele vidíme, kolik procesů a služeb využívá a jaký je dopad na výkon počítače (využití CPU, paměti, disku a sítě). Pokud si všimneme podezřelé aktivity, například neznámého uživatele nebo programu, který spotřebovává příliš mnoho zdrojů, můžeme podniknout kroky k ochraně našeho počítače.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na uživatele se zobrazí možnosti, jako je odhlášení uživatele, zobrazení jeho procesů nebo přepnutí na jeho relaci. To nám dává větší kontrolu nad tím, kdo a jak využívá náš počítač.

Funkce Správce úloh ve Windows 10, jako je zobrazení přihlášených uživatelů a jejich procesů, nám pomáhají udržovat náš počítač optimalizovaný, bezpečný a pod kontrolou.

Podrobnosti: Pokročilé informace o procesech, včetně ID procesu a využití vláken.

Správce úloh ve Windows 10 je nepostradatelným nástrojem pro kontrolu a správu běžících procesů. V sekci "Podrobnosti" se skrývají pokročilé informace o každém procesu, včetně jeho ID a využití vláken. ID procesu je unikátní číslo, které systém Windows přiřadí každému spuštěnému programu a používá se k jeho identifikaci. Vedle ID procesu Správce úloh zobrazuje i využití vláken, což umožňuje hlouběji pochopit, jak proces využívá dostupné systémové prostředky.

Každý proces se skládá z jednoho nebo více vláken, která představují samostatné jednotky práce vykonávané procesorem. Sledováním počtu vláken používaných procesem můžeme odhalit, zda program efektivně využívá dostupné jádra procesoru. Vysoký počet vláken u jednoho procesu může indikovat náročnou operaci nebo naopak možný problém s programem. Správce úloh umožňuje řadit procesy podle využití vláken, což usnadňuje identifikaci procesů s vysokou aktivitou. Kromě sledování využití vláken, sekce "Podrobnosti" nabízí i další užitečné informace o procesech, jako je popis procesu, jeho stav, využití paměti RAM, využití disku a sítě. Díky těmto informacím získáte komplexní přehled o tom, co se děje ve vašem počítači a jak jednotlivé procesy ovlivňují jeho výkon.

Služby: Zobrazte a spravujte služby systému Windows.

Správce úloh ve Windows 10 je mocný nástroj, který vám dává kontrolu nad službami běžícími na vašem počítači. Karta „Služby“ ve Správci úloh poskytuje přehled o všech službách, ať už běží na pozadí nebo ne. U každé služby vidíte její název, PID (identifikátor procesu), popis, stav (spouštěná, zastavená) a dopad na spuštění systému.

Pomocí Správce úloh můžete služby spouštět, zastavovat, restartovat nebo jim měnit typ spouštění. Pozor, některé služby jsou pro chod systému Windows kritické a jejich zastavení může vést k nestabilitě. Před změnou typu spouštění si proto vždy prostudujte popis služby.

Správce úloh vám také umožňuje zobrazit vlastnosti služby, kde najdete detailnější informace o jejím účelu a nastavení. Kromě toho můžete otevřít umístění souboru služby na disku nebo vyhledat informace o ní na internetu.

Identifikovat a ukončit programy, které nereagují.

Správce úloh ve Windows 10 je nepostradatelným nástrojem pro správu běžících programů a procesů. Pokud program přestane reagovat a zobrazí se vám okno "Program neodpovídá", Správce úloh vám pomůže situaci vyřešit.

Spusťte Správce úloh stisknutím kláves Ctrl + Shift + Esc. V okně Správce úloh uvidíte seznam spuštěných aplikací. Vyberte aplikaci, která nereaguje, a klikněte na tlačítko "Ukončit úlohu". Tím se pokusíte program násilně ukončit. Pokud program stále nereaguje, můžete zkusit kliknout pravým tlačítkem myši na název programu a vybrat možnost "Přejít na podrobnosti". V záložce "Podrobnosti" vyberte proces, který chcete ukončit, a klikněte na tlačítko "Ukončit úlohu".

Pamatujte, že násilné ukončení programu může vést ke ztrátě neuložených dat. Proto se vždy nejprve pokuste program ukončit běžným způsobem.

Zavřít programy, které zatěžují systém.

Správce úloh ve Windows 10 je vaším nejlepším přítelem, pokud jde o identifikaci a ukončení programů, které zatěžují váš systém. Otevřete ho stisknutím Ctrl+Shift+Esc a zobrazí se vám přehled spuštěných procesů. Karta "Procesy" vám ukáže, kolik CPU, paměti, disku a sítě jednotlivé programy využívají. Seřaďte si procesy podle zatížení CPU kliknutím na záhlaví sloupce "CPU". Pokud vidíte program, který spotřebovává neúměrně mnoho systémových prostředků a nepotřebujete ho, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte "Ukončit úlohu". Buďte opatrní, násilné ukončení některých systémových procesů může vést k nestabilitě systému. Vždy si nejprve ověřte, co daný proces dělá, než ho ukončíte. Správce úloh vám pomůže udržet váš počítač rychlý a responzivní.

Z restarting procesů nebo služeb.

Správce úloh ve Windows 10 je nepostradatelným nástrojem pro správu běžících procesů a služeb. Pokud se počítač začne zpomalovat, aplikace přestanou reagovat nebo narazíte na jiné problémy s výkonem, restartování problematického procesu nebo služby může být rychlým řešením.

Spusťte Správce úloh stisknutím kláves Ctrl + Shift + Esc. V okně Správce úloh se zobrazí seznam spuštěných aplikací. Pro detailnější přehled klikněte na "Více informací". V záložce "Procesy" najdete všechny aktivní procesy. Kliknutím na záhlaví sloupce je můžete seřadit podle využití procesoru, paměti nebo disku. Po nalezení problematického procesu na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte "Ukončit úlohu". Tím proces okamžitě ukončíte.

Pro restartování služeb přejděte na záložku "Služby". Zde najdete seznam všech služeb nainstalovaných v systému. Kliknutím pravým tlačítkem myši na vybranou službu a výběrem "Restartovat" ji restartujete. Mějte na paměti, že restartování některých služeb může dočasně ovlivnit funkčnost systému.

Z monitorování využití systémových prostředků.

Správce úloh ve Windows 10 je nepostradatelným nástrojem pro každého, kdo chce mít přehled o tom, co se děje "pod kapotou" jejich počítače. Jednou z jeho klíčových funkcí je monitorování využití systémových prostředků. V přehledném rozhraní Správce úloh najdeme záložku "Výkon", která nám poskytuje detailní informace o aktuálním zatížení procesoru, paměti RAM, disku a sítě.

U každého z těchto komponentů vidíme grafy zobrazující jejich vytížení v čase, což nám umožňuje snadno identifikovat případné problémy. Pokud například zaznamenáme, že procesor je dlouhodobě vytížen na 100%, může to znamenat, že některá z aplikací spotřebovává příliš mnoho systémových prostředků, nebo že je počítač infikován malwarem. Podobně vysoké vytížení disku může indikovat potřebu defragmentace, nebo problém s hardwarem.

Kromě grafů nám Správce úloh zobrazuje i další užitečné informace, jako je například celková velikost RAM a kolik z ní je aktuálně využito, rychlost procesoru a počet jader, nebo typ a vytížení síťového adaptéru. Díky těmto informacím můžeme snadno identifikovat slabá místa našeho systému a případně provést kroky k jejich optimalizaci.

Z diagnostiky problémů s výkonem.