Rozluštěte záhadu: Co se skrývá za kódem CZ0008472545?

Cz0008472545

CZ - Země emise

Česká republika patří mezi země s vyššími emisemi skleníkových plynů na obyvatele v rámci Evropské unie. Největší podíl na emisích má energetika, následovaná průmyslem a dopravou. Země se zavázala k snižování emisí v souladu s cíli Pařížské dohody a evropské Zelené dohody. Probíhají proto investice do obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a modernizace průmyslu. Přechod k nízkouhlíkové ekonomice s sebou nese jak výzvy, tak i příležitosti pro Česko.

000847 - Identifikační číslo

Identifikační číslo 000847 se může zdát na první pohled jako obyčejné sedmimístné číslo. Nicméně, v závislosti na kontextu, může nést specifický význam. Může se jednat o interní kód produktu v rámci firmy, variabilní symbol pro platbu faktury, identifikační číslo zaměstnance v podnikové databázi, nebo třeba o unikátní kód zásilky v logistické společnosti. Bez bližšího kontextu je těžké určit přesný význam čísla 000847.

Pokud se s tímto číslem setkáte a nejste si jisti jeho významem, je vždy nejlepší kontaktovat relevantní subjekt, například prodejce produktu, odesílatele zásilky, nebo vašeho zaměstnavatele, a zeptat se na jeho význam.

25 - Kontrolní číslice

Kontrolní číslice je jednociferné číslo, které se používá k ověření platnosti identifikačních čísel, jako jsou čísla bankovních účtů nebo rodná čísla. Vytváří se pomocí matematického algoritmu, který zohledňuje ostatní číslice v daném identifikačním čísle.

Funguje to tak, že se každá číslice vynásobí váhou, která je dána algoritmem. Výsledky násobení se sečtou a součet se vydělí kontrolním číslem. Zbytek po dělení by měl být roven nule, aby bylo identifikační číslo platné.

Používání kontrolních číslic pomáhá předcházet chybám při zadávání a přenosu dat. Pokud se při zadávání čísla spletete v jedné číslici, kontrolní číslice to odhalí a systém vás upozorní na chybu.

Publikováno: 17. 06. 2024

Kategorie: finance

Autor: MartinDobrovsky

Tagy: cz0008472545 | isin kód pro identifikaci cenných papírů