Státní rozpočet ČR si zaslouží patřičnou pozornost

Pokud se začnete zajímat o finance českého státu, potom by Vaší pozornosti neměl uniknout státní rozpočet. Plán hospodaření Česka, který je znám pod celým názvem „státní rozpočet České republiky“. Se státním rozpočtem pochopitelně souvisí příjmy a výdaje, z nichž vzniká výstup rozpočtu. Tyto hlavní kategorie rozhodují o tom, jestli bude rozpočet kladný nebo záporný.

Kdo všechno ovlivňuje státní rozpočet ČR?

Z logiky věci jasně vyplývá, že jeho kompletní správu řeší orgán zaměřený na finance a peníze. V České republice je to samozřejmě Ministerstvo financí. Naopak jeho správu řeší Česká národní banka. Tvorba a jednotlivé úpravy se řídí příslušným zákonem. Je to zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech. Poslanecká sněmovna přímá státní rozpočet a o jeho plnohodnotné schválení se stará česká vláda.

Jak si stál rozpočet v minulých letech?

Když už jsme se pustili do podrobnějšího rozboru státního rozpočtu, je zapotřebí zmínit se také o jeho vývoji. Rozpočet není vždy zcela růžový. Mnohdy přišly na přetřes poměrně velké schodky. O tom se ostatně můžete přesvědčit prostřednictvím níže uvedené tabulky a historických dat. Číselné údaje uvádíme v miliardách korun.

ObdobíBilance skutečného rozpočtu
1992-1,697
1999-29,634
2010-156,29
2015-62,8
2019-28,52
Vývoj státního rozpočtu ve vybraných letech.

Jak vidno, státní rozpočet České republiky měl svá kolísavá období. Některé vlády jej snížily na minimum, jiné ho naopak prohloubily. Výkyv nahoru a dolů byl pochopitelně ovlivněn řadou ostatních faktorů v daném roce.

Státní rozpočet pod drobnohledem

V rámci státního rozpočtu je třeba se zmínit o příjmech a výdajích, které ho ovlivňují v maximální možné míře. Mezi příjmy patří rozhodně přímé a nepřímé daně, sociální pojištění, Fondy Evropské unie ale i řada ostatních drobnějších příjmů, ať už jde o zisky z podnikání a podobně. Opakem toho jsou výdaje, kde mají největší zastoupení mandatorní a kvazimandatorní výdaje. I v tomto případě vzniká samostatná kapitola ostatních výdajů. Ty jednoduše nelze zařadit ani do jedné z jmenovaných kategorií.