Stavebnictví – Zlaté a špatné časy posledních let

Stavební průmysl patří k těm významnějším v každé zemi. Jde o odvětví výrazně ovlivňující ekonomiku. Také v Česku má nezastupitelnou roli. Je však pravdou, že stavebnictví je oborem, který jednoduše podléhá ostatním faktorům a může trpět ekonomickou recesí. Jestliže chcete vědět, jak se tomuto oboru vedlo v minulých letech, začtěte se do níže uvedených řádků.

Postupný rozvoj stavebnictví

Stavební průmysl v Česku začal se svým rozvojem už po druhé světové válce a dále. V podstatě od roku 1947 se výrazněji zotavoval a jeho velký růst přišel už v letech 1956 až 1960. Značný podíl na tehdejším rozmachu měla primárně bytová výstavba, která zažívala boom. Určitý přehled historie ve stavebnictví Vám přinášíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

ObdobíSituace
1963Rozvoj národního hospodářství
1974Bytový růst
1990Pokles – transformace
1999Recese a špatný vývoj
2007Obnovení dynamického růstu
2009Dlouhodobější propad
Stavebnictví si prošlo nejednou náročnou krizí.

Jak můžete z prezentované tabulky vytušit, stavební průmysl v České republice zažíval značné výkyvy. Do jisté míry lze tento stav přirovnat stavu na houpačce. Jednou to šlo se stavebnictvím nahoru, podruhé zase strmě dolů.

Kdy přišlo dno pro český stavební průmysl?

Devadesátá léta minulého století byla spojena s velkou transformací. Největší pomyslné dno zažilo stavebnictví v roce 1993. Stavební produkce byla v té době v podstatě minimální a na nule. Teprve až následující dva roky byly takovým pomyslným odrazovým můstkem a došlo k navýšení poptávky o 8 %. Český stavební průmysl výrazným způsobem ožil až po roce 2000. Rozmach zažívala bytová i průmyslová výstavba. Přišly moderní technologie, lačnost zákazníků se zvyšovala a zelenou měly inteligentní nemovitosti.

Pomyslného vrcholu a špičky bylo dosaženo v roce 2008, následně přišel pozvolný pokles pokračující až do roku 2013. Opětovný růst a rozvoj nastal v roce 2014, kdy se stavební segment vrátil do normálu. Dnes funguje v Česku několik dominantních a vůdčích firem zaměřených především na výstavbu dopravní infrastruktury, včetně stovek menších cílících na realizování rodinných i průmyslných nemovitostí.

Publikováno: 28. 06. 2021

Kategorie: podnikání

Autor: MartinDobrovsky

Tagy: krize | moderní technologie | průmysl | rozvoj | stavba | stavby | stavební průmysl | stavebnictví | stavění | vývoj