Veřejný dluh Čechů zase vzrostl, pozor na to

Dluhy a zadluženost, to je téma, které souvisí nejenom se samotným státem. Není to pouze státní dluh, jemuž je třeba věnovat pozornost. Existují i jiné formy dluhů, mezi něž patří například veřejný dluh. Ten se od toho státního liší tím, že se do něj započítávají ještě další dluhy primárně veřejných institucí. O veřejných dluzích a vůbec zadlužení Čechů si teď povíme něco více.

Co je to veřejný dluh?

Jak už jsme naznačili v úvodu, veřejný dluh souvisí i se zadlužeností veřejných institucí. Mezi ně patří primárně malé obce, větší města a kraje. Díky tomu je veřejnému zadlužení přisuzována daleko větší váha nežli státnímu dluhu. A to hlavně ve vztahu k HDP. Tento údaje je potom směrodatný například pro zahraniční investory. S veřejným dluhem samozřejmě pracuje i Ministerstvo financí České republiky.

Veřejný dluh stále roste

Pokud jste dočetli článek právě k této kapitole věřte, že mezitím veřejné zadlužení vzrostlo o několik desítek tisíc korun. Přesně takovým tempem dochází k zadlužování České republiky, potažmo veřejnosti. Jestliže Vás zajímá, o kolik je větší dluh veřejný oproti tomu státnímu, prozradíme Vám to. Je to necelých deset procent. Na pozvolný nárůst tohoto dluhu je tedy třeba dávat bedlivý pozor.

Jak je to se zadlužeností Čechů?

Dluhy obecně rostou nejenom na státní a veřejné úrovni. Jejich nárůst je zaznamenatelný také mezi běžnými občany. Dokazuje to kupříkladu níže uvedená tabulka, z níž lze vyčíst mnohé o zadlužování Čechů v rámci různých věkových kategorií. Uváděn je růst nebo snížení zadlužení mezi lety 2019 a 2020.

Věková skupinaZadlužení
25 až 29 let+13 %
30 až 34 let+11 %
35 až 44 let-3 %
Nad 55 let-5 %
Nárůst a pokles veřejného dluhu v letech 2019 a 2020.

Jak je vidět, dluhy není radno podceňovat na žádné úrovni. Doufejme, že v budoucích letech se o snižování zadluženosti postará nejenom stát, ale také veřejnost. Právě z dluhů totiž mohou vznikat nežádoucí scénáře.