Videoherní průmysl v Česku válcuje jiné obory

Jen málokdo by si při pohledu na historii průmyslu v Česku dokázal představit, že právě videoherní průmysl se stane jednou významným odvětvím. Je tomu už několik posledních let, kdy toto průmyslové odvětví roste neuvěřitelnou rychlostí. A to se netýká světa jako takového, ale konkrétně České republiky. Roční růsty jsou v jednotkách procent.

Videoherní průmysl má u nás dobré zázemí

Stejně, jako třeba taková výroba skla, i videoherní průmysl se může pyšnit pevnou základnou a zázemím. To tvoří více jak stovka nejrůznějších firem zabývajících se tvorbou herních titulů. Ať už jde o programování, grafiku, celkové koncepty a podobně. Jsou to stovky lidí tvořících zajímavý obsah známý nejenom na území České republiky, ale i ve světě. Právě v tom spočívá úspěch tohoto relativně malého a omezeného segmentu, jehož nárůst je oproti jiným průmyslovým oblastem markantní.

Jak si stál herní průmysl v číslech?

Neměli bychom ale hovořit jen o rozvoji videoherního průmyslu. Je zapotřebí předložit také patřičné důkazy. Když se zahledíte do níže prezentované tabulky zjistíte, jaký byl obrat českých společností pohybujících se v tomto oboru.

ObdobíFinanční obrat
20172,26 miliard Kč
20183,79 miliard Kč
20194,54 miliard Kč
2020Přes 5 miliard Kč
vývoj videoherního průmyslu v minulých letech.

Jak vidno, narůst v oblasti videoherního průmyslu je nepopiratelný. Pozvolným tempem dochází i k nárůstu nových pracovních míst v tomto odvětví. Některá herní studia dokonce hlásí podstav.

Videoherní průmysl – Další důležité informace

V rámci videoherního průmyslu můžeme zmínit ještě to, že dlouhodobě nejefektivněji pracují počítačová studia o deseti až dvaceti zaměstnancích. Jde o firmy se stářím kolem pěti až deseti let. Největší zastoupení mají pochopitelně počítačové hry a hry určené pro konzole. Je to až 67 % oproti vývoji mobilních her a těm určeným pro web. Česká republika může být jistě pyšná na to, že právě zde bují videoherní průmysl v maximální možné míře. A předpoklad je, že tomu bude i budoucnu.