Vodní elektrárny – Lidstvo podceňuje jejich negativa

Vodní elektrárny jsou jedním ze způsobů, jak získat z přírody potřebné množství elektrické energie. Také Česká republika hojným způsobem využívá tuto variantu. Dokazují to desítky vodních elektráren, jejichž výkon dosahuje hranice 650 MW. Jedná se o přečerpávací, akumulační a průtokové elektrárny, které ovšem nejsou pro přírodu tím nejlepším přínosem.

Největší vodní elektrárny v Česku

Víte, jaké jsou největší vodní elektrárny v České republice? Jaká vodní díla okupují přední příčky z pohledu výkonu? Odpověď naleznete v tabulce prezentované níže, kde mimo jiné uvádíme také typ elektrárny a rok jejího spuštění.

ElektrárnaVýkonTyp elektrárnyRok spuštění
PVE Dlouhé stráně I650 MWPřečerpávací1996
PVE Dalešice475 MWPřečerpávací1978
VE Orlík364 MWAkumulační1962
VE Slapy144 MWAkumulační1955
VE Lipno I120 MWAkumulační1959
Jaký výkon mají ty největší vodní elektrárny v Česku?

Mezi další vodní díla tohoto typu z pohledu velikosti patří například PVE Štěchovice II, VE Kamýk a VE Štěchovice. Pokud jde o zástupce průtokové vodní elektrárny, pak lze jmenovat VE Střekov s výkonem 19,5 MW, která funguje už od roku 1936.

Vliv vodních elektráren na životní prostředí

Možnost získat dostatečné množství elektrické energie prostřednictvím vodních elektráren je jednou věcí. Lidstvo ovšem zapomíná na to, že i tato vodní díla se negativním způsobem podepisují na přírodě. Typickým příkladem je ovlivnění samočistící schopnosti daného toku, na němž je vybudována vodní elektrárna. Hodně omílaným tématem je provzdušnění vody, za které ovšem nelze považovat aplikované turbíny.

Mezi další negativa vodních elektráren patří určitě zvětšený výpar vody a zkracování vodních toků. Právě druhý jmenovaný proces ve značné míře naruší celkový stav vody podepisující se jak na živočiších, tak samotné přírodě kolem. Prostřednictvím vodních elektráren je ohrožena přemíra vodních živočichů a vodních rostlin. Vzhledem k tomu, že menší vodní elektrárny jsou mnohdy dotovány, lidé je budují na místech, kde svým přičiněním pouze podtrhují vše výše zmíněné. Na vodní elektrárny je tak třeba pohlížet i z druhého úhlu pohledu.