Jaderná elektrárna Dukovany nabízí řadu zajímavostí

V České republice stojí celkem dvě jaderné elektrárny. O té největší jaderné elektrárně Temelín jsme se zmínili v jednom z našich předchozích článků. Dnes se zaměříme na dvojku v této oblasti. Tou je jaderná elektrárna Dukovany, s níž se pojí několik zajímavostí.

Jak šel čas s jadernou elektrárnou Dukovany?

Jaderná elektrárna Dukovany začala vznikat v roce 1978. K jejímu zprovoznění došlo o několik let později. Konkrétně v letech 1985 až 1987. V současnosti je elektrárna v plnohodnotném provozu. Pár dalších důležitých informací o ní samotné Vám přinášíme prostřednictvím níže uvedené tabulky.

PředmětHodnota
Plánovaná životnost30 let
Životnost po rekonstrukci50 až 60 let
Náklady na výstavbu25 miliard Kčs
VlastníkČEZ
Informace související s jadernou elektrárnou Dukovany.

Jak už prozrazuje název této jaderné elektrárny, nachází se poblíž stejnojmenné obce Dukovany. Ta leží v okrese Třebíč na pomyslné hranici mezi Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina.

Jaderná elektrárna Dukovany – Co byste měli vědět?

Povědomí byste měli mít například o tom, že aplikovány jsou reaktory typu VVER 440/213 a jako palivo je používán uran. Celkový výkon je 2 040 MW. Například v roce 2013 bylo vyrobeno 15 576 GWh. Vedle reaktorů v provozu 4x 510 MW jsou plánovány ještě další 2x 1 200 MW, takže nárůst vyprodukované energie bude podstatně vyšší.

Podstatná informace by měla padnout také o Vodním díle Dalešice. To vzniklo právě pro potřeby jaderné elektrárny Dukovany. Jde o zásobárnu chladicí vody. Kapacita tohoto vodního díla je 144 milionů kubíků vody. Přínosem jsou i fotovoltaické panely na střeše parkoviště u elektrárny. Zkrátka, energie je získávána v maximální možné míře.

Jaderná elektrárna Dukovany a její rozvoj

Spuštění plánovaného reaktoru, potažmo dvou reaktorů má proběhnout někdy kolem roku 2038, takže dojde k dalšímu rozrůstání jaderné elektrárny. Nové reaktory mají mít životnost 60 let. Uvidíme tedy, jakou budoucnost bude mít jaderná elektrárna Dukovany, která díky digitálnímu skenování místností vznikla také v propracovaném 3D modelu. Třeba se do ní s pomocí virtuální reality jednou podíváte.