dsti

Dsti

DSTI ve financích: Co to je a proč byste to měli vědět?

Co je DSTI? DSTI je zkratka pro "Digitální technologie, telekomunikace a infrastruktura". Je to široký pojem, který zahrnuje mnoho různých oblastí, které jsou nezbytné pro fungování moderní digitální společnosti. Důležitou součástí DSTI jsou digitální technologie, jako jsou počítače, software, umělá inteligence a...