osa poplatky 2023

Osa Poplatky 2023

OSA poplatky 2023: Kolik zaplatíte za hudbu?

Výše poplatků OSA 2023 Poplatky Ochranného svazu autorského (OSA) za užití hudby se liší podle typu provozovny, její velikosti a způsobu užití hudby. Například restaurace s výměrou do 50 m² zaplatí v roce 2023 za reprodukovanou hudbu od 2 604 Kč, zatímco velký hudební festival s kapacitou nad 10 000 osob může zaplatit až...