srovnání redzed a rest

Redzed Vs Rest

Redzed vs. REST: Souboj titánů v technologickém ringu

Architektura Redzed Redzed architektura je založená na mikroslužbách. Aplikace se skládá z malých, nezávislých a volně propojených služeb. Každá služba má svoji zodpovědnost a komunikuje s ostatními službami přes API. To umožňuje škálovat a aktualizovat jednotlivé části aplikace nezávisle na sobě, bez nutnosti...