isin kód pro identifikaci cenných papírů

Cz0008472545

Rozluštěte záhadu: Co se skrývá za kódem CZ0008472545?

CZ - Země emise Česká republika patří mezi země s vyššími emisemi skleníkových plynů na obyvatele v rámci Evropské unie. Největší podíl na emisích má energetika, následovaná průmyslem a dopravou. Země se zavázala k snižování emisí v souladu s cíli Pařížské dohody a evropské Zelené dohody. Probíhají proto...